IJs

– gemis aan belangstelling
– eenzaamheid
– bekoelde relatie
– ongevoeligheid
– vallen op: hou je driften onder controle!

IJlen

– een chaotische gedachtengang

Iep

– een iep in je droom staat voor waardigheid