Woordenlijst

Verklaring van veel gebruikte paranormale woorden en termen.

C

 • Cryptide: dit is een dier waarvan het bestaan slechts wordt verondersteld, maar waarvoor het echte bewijs nog ontbreekt. Wanneer dit bewijs wordt gevonden is het geen cryptide meer.

E

 • Entiteiten (dwalende zielen): zijn overleden personen die niet goed zijn overgegaan. Vaak weten ze niet dat ze overleden zijn, waardoor ze opzoek gaan naar mensen om contact mee te maken. Vaak hebben ze geen kwaad in de zin. Soms proberen ze echter op alle mogelijke manieren contact te maken, dan wordt het wel erg vervelend.
 • EVP (Electronic Voice Phenomenon): bovennatuurlijke stemmen in een geluidsopname die worden toegeschreven aan overledenen en bovennatuurlijke wezens, zoals geesten, engelen of demonen.

P

 • Parapsychologie is een studiegebied dat onderzoek doet naar het bestaan en de oorzaken van psi (paranormale/parapsychische verschijnselen) en de mogelijkheid van een leven na de dood.

  Met psi worden de door levende wezens veroorzaakte verschijnselen bedoeld die niet verklaard kunnen worden door de natuurwetten en -krachten.

 • Proscopie: perceptie en voorkennis (precognitie) van gebeurtenissen in de toekomst nog voor ze hebben plaatsgevonden.
  Helderziendheid: het verkrijgen van informatie over plaatsen en gebeurtenissen op een manier die niet door de huidige wetenschap kan worden verklaard.

R

 • Reïncarnatie: de wedergeboorte van de ziel of een ander niet-lichamelijk aspect van het menselijke bewustzijn in een nieuw fysiek lichaam na de dood.

S

 • Spoken: studie van fenomenen die vaak worden toegeschreven aan spoken, vaak op plaatsen waar een gestorven individu heeft verbleven of die verbonden zijn met diens bezittingen.

T

 • Telekinese/Psychokinese: het vermogen van de menselijke geest om materie, tijd, ruimte of energie te beïnvloeden op een manier die niet door de huidige wetenschap kan worden verklaard.
 • Telepathie: betreft de overdracht van informatie door middel van gedachten of gevoelens tussen individuen zonder ‘bemiddeling’ van de vijf klassieke zintuigen.

U

 • UFO: Unidentified flying object en unidentified aereal phenomenon zijn de Engelstalige benamingen voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp of ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht, waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld.
 • USO: Een unidentified submerged object (USO) of ‘onbekend onderwaterobject’ is een ongeïdentificeerd voorwerp onder water. Zeg maar een UFO, maar dan in oceanen, rivieren en meren.